Liederen uit de ommegangen

SKU: vjf008 Categorie:

Beschrijving

Liederen uit de ommegangen van 1968, 1975, 1982, 1989, 1996 en 2003

Uitgave: Het Madrigaal

 

Alleluialied (1975)
Alleluiakoraal (1982)

Bedevaart (1968)
Bedevaartslied (1968)
Bedevaartslied (1982)

Christus Boodschap (1975)

Danslied (2003)
De avond (1989)
Dit is mijn nieuw gebod – Onze Vader (2003)
Dolende mens (1996)

Een nieuw gebod (1996)

Geroepen om te leven (1996)

Het lied van de dood (1982)
Het liedje van de zeven dagen (1989)
Het lied van de gemeenschap (1975)
Het lied van de zaligsprekingen (1975)
Het lied van Kana (1989)
Het lied Pieta (1996)
Het lied van het jubeljaar (1982)
Het feest van de Geest (1982)
Hooglied (1968)

Ik ben een vreemdeling (2003)

Laat ons bidden (1982)
Lied van de eerbied (1989)
Liedje van de zeven dagen (1982)

Magnificat (1965)
Magnificat (1975)
Magnificat (1982)
Magnificat – Weesgegroet (2003)
Mensen voor elkaar (2003)
Moderne geloofsbelijdenis (1979)

Onze Vader (1975)
Onze Vader (1982)
Onze Vader: een dialoog (1996)
Pinksterlied (1996)

Stem van God (1975)

Trekkersliedje van Abraham (1996)

Virga Jesselied (1968)
Voorbede voor de Stad van de Virga Jesse (2003)
Vraag zonder antwoord? (2003)

Weesgegroet (1982) – Duizendmaal gebeden (1989)
Wonder van de Schepping (2003)